Katolik

Berbahagialah dan Bersukacitalah

Penjala Manusia

Menuju kepada Kristus

Maria, Teladan Iman

Bersiap untuk Kedatangan Tuhan

Kasih dan Pengampunan

Doa dan Kemuliaan Diri

Tidak Tahu Berterima Kasih

Menjadi Gembala yang Baik

Mari Berbagi Kebaikan

Allah yang Baik Hati

Ruang Perjumpaan

Keselamatan Memerlukan Pertobatan

Mencegah Ketakutan dan Kekhawatiran

Kaya di Hadapan Allah

Bijak dalam Memilih

Orang Samaria yang Murah Hati 

Imamat Umum Pengikut Kristus

Berbahasa dalam Kasih Kristus

Minggu Komunikasi Sedunia

Menjadi Saksi Kebangkitan Kristus

Pintu Selalu Terbuka

Menghadirkan Kerajaan Surga